Otužování jako cesta ke zdraví a štěstí

Žijeme v moderní společnosti, která nám přináší tepelný komfort po celý rok. Následkem nedostatku tepelných stimulů se tak připravujeme o „trénink“ naší imunity a mysli.

Otužování se tak stává jednou z cest jak zlepšit svoje zdraví a náladu.

LedoBorci Česko navazují na činnost otužilců ĽadoBorci Slovensko. Cílem LedoBorců je přiblížit lidem otužování, jeho pozitivní účinky na zdraví i  lidskou psychiku a být tak pozitivním příkladem pro své okolí.